Οδηγίες Σύνδεσης με την Cambridge One

Ακολουθήστε τα βήματα για να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο διαδικτυακό φροντιστήριό μας.
Από το e-class έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε το ημερολόγιο μαθημάτων σας, το βιβλίο ύλης, τις αναθέσεις εργασιών και να συνδεθείτε με το περιβάλλον τηλεδιάσκεψης.

Συνδεθήκατε!!

Σε περίπτωση που έχετε προγραμματισμένο διαδικτυακό μάθημα θα εμφανιστεί στις “Ανακοινώσεις” κατά την είσοδό σας, 10' πριν από την έναρξη του μαθήματος. 

Ο σύνδεσμος για να “Συνδεθείτε” στο διαδικτυακό μάθημα του τμήματός σας, θα εμφανίζεται όπως στο παράδειγμα της εικόνας.

  • My Progress > Για να ελέ
  • My Assignments > Για να ελέ
  • Practice Extra > Για να ελέ